Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 29 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat ZWZ

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem WZA: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-212021-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-benefit-systems-sa-na-29-czerwc/

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dodatkowo dane finansowe spółki Benefit Systems oraz całej Grupy Kapitałowej dostępne są pod adresami:

- https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/jednostkowy-raport-roczny-benefit-systems-za-2020/(w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)

- https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/skonsolidowany-raport-roczny-grupy-kapitalowej-benefit-systems-za-2020/ (w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)