Formularze zgód na przetwarzanie danych osobowych

Zapoznaj się z formularzami oświadczeń zgód na przetwarzanie danych osobowych, jakie muszą wyrazić Użytkownicy Programu MultiSport i/lub MultiLife w Twojej firmie. Każdy ze zgłaszanych Pracowników, Osób Towarzyszących, osób powyżej 60 roku życia, dzieci powyżej 18 roku życia oraz  dzieci i młodzieży do 18 roku życia (w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia zgodę powinien podpisać rodzic lub opiekun prawny) powinien podpisać dokumenty, by móc korzystać z Programu MultiSport i/lub MultiLife. Pobierz i wydrukuj odpowiedni formularz.