Biegły rewident

Informacja o obowiązującej w Benefit Systems SA regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki (§ 27 ust. 4 lit. f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegłego rewidenta, leży w kompetencjach Rady Nadzorczej.

W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

W dniu 15 grudnia 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546 została wybrana na biegłego rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za lata 2023-2025

Dotychczasowym (lata 2019-2022) podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych była spółka KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Poza powyższymi zasadami nie istnieją w Spółce inne reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy.