Rozwój liczby kart sportowych w Grupie Benefit Systems

Rozwój liczby kart sportowych na rynkach zagranicznych

Rozwój liczby klubów fitness w Grupie Benefit Systems

Liczba użytkowników platform kafeteryjnych w Grupie Benefit Systems

Obroty na platformach kafeteryjnych w Grupie Benefit Systems (w tys. zł)