BENEFIT SYSTEMS WSPIERA RÓWNOŚĆ PŁCI W BIZNESIE

9 czerwca 2021 roku miała miejsce oficjalna inauguracja 30% Club w Polsce, międzynarodowej inicjatywy promującej różnorodność płci w biznesie. W Benefit Systems kwestie związane z równością, inkluzją i różnorodnością są nam bliskie. Dlatego też, jako jedna z pierwszych polskich spółek publicznych dołączyliśmy do inicjatywy 30% Club, wspierając tym samym zwiększenie reprezentacji kobiet we władzach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Jednym z członków-założycieli 30% Club Poland jest James van Bergh, twórca Benefit Systems, obecnie pełniący rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

James Van Bergh: Różnorodność płci jest ważną częścią szerszej kwestii różnorodności na wyższym szczeblu przedsiębiorstw. Bardziej różnorodny zarząd i rada nadzorcza to szerszy zakres doświadczenia, wiedzy i kompetencji, co z kolei prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i wysokiej kultury korporacyjnej. Jest to również bardziej reprezentatywne dla struktury pracowniczej firmy, jej bazy klientów i społeczności. Bardziej różnorodne władze wspierają organizację w osiągnięciu pełnego potencjału biznesowego i w tworzeniu wartości dla wszystkich interesariuszy. Różnorodność płci w firmach odgrywa ważną rolę w budowaniu odpowiedzialnego społecznie biznesu, a także bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki.

Działalność 30% Club została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 roku z inicjatywy brytyjskiej finansistki Heleny Morrissey, której celem było osiągnięcie 30% udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Cel ten zrealizowano we wrześniu 2018 roku. W kolejnych latach do 30% Club przystąpili szefowie największych firm na świecie.

Dlaczego 30%? Próg 30% ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, gdzie został określony jako minimalny odsetek populacji, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość.

 

 

Główny cel 30% Club Poland

Jednym z najważniejszych postulatów 30% Club Poland jest osiągnięcie do 2030 roku co najmniej 30% reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych (liczone łącznie) w 140 największych polskich spółkach giełdowych. Pośrednie cele to m.in. dwudziestoprocentowy udział kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku oraz brak wśród nich takich, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach. Na koniec 2020 roku udział kobiet we władzach firm z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 15,5%.

Emilia Rogalewicz, Członek Zarządu Benefit Systems: Analizy rynkowe wskazują, że jeśli dynamika wzrostu obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach w skali całego globu nie zwiększy się, to osiągnięcie parytetu zajmie nawet 30 lat. Takie prognozy nie tylko działają na wyobraźnię, ale pokazują także, jak ważne jest podejmowanie konkretnych inicjatyw w tym zakresie. Cieszymy się, że dołączyliśmy do inicjatywy promującej równość i różnorodność, bo to wartości bliskie Benefit Systems i ruchowi B Corp, do którego należymy. Mam nadzieję, że kampania 30% Club zwiększy świadomość w zakresie pozytywnego wpływu różnorodności i równości płci na działalność firm i decyzje biznesowe, trwale zmieniając kulturę korporacyjną w naszym kraju.

Uczestnictwo w 30% Club Poland polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek oraz wspieraniu kobiet w ich karierach zawodowych. Do inicjatywy mogą przystąpić prezesi i prezeski zarządów oraz przewodniczący i przewodniczące rad nadzorczych spółek publicznych lub firm posiadających więcej niż 100 pracowników.

Jako Benefit Systems i członek 30% Club Poland będziemy podejmować działania promujące ideę tej inicjatywy. 

 

Sprawdź pytania i odpowiedzi do Benefit Systems na temat naszego podejścia do ESG oraz dołączenia do społeczności 30% Club.