Strategia Benefit Systems

Od początku działalności Grupy Benefit Systems naszym podstawowym celem było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród Polaków, które z czasem rozszerzyło się na pozostałe kraje w których działamy. W naszym działaniu kierujemy się zasadą win-win, stawiając na pierwszym miejscu na obopólne korzyści i długofalowe partnerstwo z naszymi partnerami, klientami, użytkownikami, pracownikami oraz innymi interesariuszami. Strategiczne kierunki naszego działania to:

1.    Rozwój produktu kart sportowych oraz klubów fitness w Polsce

Strategiczny cel w tym obszarze to wzrost liczby aktywnych Polaków korzystających z naszych kart sportowych. Szacujemy, że potencjał liczby użytkowników kart wynosi od 1,8 do 2,2 miliona Polaków. Nasz strategia w Polsce zakłada:

  • Wzrost liczby kart sportowych poprzez tworzenie trwałych przewag konkurencyjnych, wykorzystując synergie z innymi naszymi produktami w tym platformą kafeteryjną, nawiązywanie i wzmacnianie relacji z klientami korporacyjnymi przez dedykowane zespoły oraz utrzymywanie atrakcyjnej sieci parterów;
  • Rozwój działalności klubów fitness, czyli głównego elementu budowania przewagi konkurencyjnej poprzez selektywne inwestycje w obiekty sportowe w najlepszych lokalizacjach w Polsce, a także rozwój oferty atrakcyjnej zarówno dla użytkowników MultiSport, jak i klientów indywidualnych; również w oparciu o usługi online (platforma online Yes2Move; e-commerce). Dalsza integracja i poprawa efektywności sieci fitness.

2.    Wsparcie podstawowej działalności poprzez rozwój platformy kafeteryjnej oraz nowych produktów

Platformy kafeteryjne, dzięki którym budujemy relacji z ich działami HR naszych klientów, są ważnym elementem strategii sprzedażowej Benefit Systems. Ponadto, chcemy budować nowe produkty, aby jak najlepiej adresować potrzeby naszych klientów i użytkowników. W tych obszarach koncentrujemy się na:

  • Rozwoju platformy kafeteryjnej poprzez stałe poszerzanie oferty świadczeń pozapłacowych, rozwój własnych produktów (m.in. BenefitLunch,  MultiBilet) oraz inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • Budowie i rozwoju produktu MultiLife bazującego na usługach online w obszarze zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, rozwoju osobistego oraz dobrostanu psychicznego. W tym obszarze istotne będą inwestycje w optymalne rozwiązania IT wspierające zarówno budowę, jak i skalowanie MultiLife.

3.    Rozwój na rynkach zagranicznych

Od 2010 roku Benefit Systems kontynuuje ekspansję zagraniczną. Program MultiSport jest obecnie dostępny w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Bułgarii oraz w Chorwacji. Nasza strategia na rynkach zagranicznych zakłada:

  • Dynamiczny rozwoju programu MultiSport na obecnych rynkach w oparciu o sprawdzony model biznesowy, w którym oferta kart sportowych jest wspierana przez inwestycje w infrastrukturę fitness;
  • Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju oraz ekspansja na nowych rynkach, które charakteryzują się istotnym poziomem rozdrobnienia branży fitness, wysokim wskaźnikiem urbanizacji oraz trendami związanymi ze zdrowym, aktywnym stylem życia. Pilotaż programu MultiSport na rynku tureckim.

4.    Bycie firmą odpowiedzialną społecznie

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój to nieodłączne elementy działalności Grupy Benefit Systems. Naszą misją jest działanie na rzecz aktywnego stylu życia. Wierzymy, że większa aktywność to więcej energii i zdrowia, a w rezultacie lepsze oraz dłuższe życie. Od 2018 r., jako pierwsza spółka publiczna w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy posiadaczem certyfikacji B Corp. W obszarze CSR/ESG nasze główne cele to:

  • Kierowanie się wartościami spółek B Corp, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych, a podstawą ich funkcjonowania jest partnerski i etyczny model współpracy ze wszystkimi swoimi interesariuszami;
  • Prowadzenie działań mających na celu dbanie o dobrostan pracowników, wspieranie społeczności lokalnych oraz wsłuchiwanie się w potrzeby i opinie interesariuszy.