Struktura akcjonariatu


Ogólna liczba akcji to: 2 958 292

  • Benefit Invest 1 Company* (15,3%)
  • Fundacja Drzewo i Jutro* (7,0%)
  • Benefit Invest Ltd.* (0,4%)
  • Nationale-Nederlanden PTE (10,8%)
  • Allianz OFE (9,3%)
  • Marek Kamola (7,9%)
  • Generali OFE (7,5%)
  • Pozostali (41,8%)

*Akcjonariusze działający w porozumieniu (opisanym w raporcie bieżącym 60/2018) oraz blisko związane z założycielem Spółki i Przewodniczącym Rady Nadzorczej - Panem James Van Bergh. Fundacja Drzewo i Jutro do dnia 5 sierpnia 2019 r. pod nazwą Fundacja Benefit Systems. Benefit Invest 1 Company dołączyło do porozumienia 5 września 2023 r. (opisano w raporcie bieżącym 43/2023).