Jesteśmy B Corporation

 

Benefit Systems jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką giełdową w Polsce, która po tym, jak dołączyła do ruchu B Corp w 2018 r., w 2023 r. odnowiła certyfikację. Recertyfikacja to potwierdzenie, że dojrzałe podejście do zagadnień ESG, podejmowanych przez Benefit Systems od lat, to właściwy kierunek.


Do grona firm Benefit Corporation zalicza się organizacje, które w model swojej działalności wpisały zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, angażują się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych, a podstawą ich funkcjonowania jest partnerski i etyczny model współpracy ze wszystkimi swoimi interesariuszami. W Polsce działa obecnie 7 certyfikowanych przedsiębiorstw, a na całym świecie funkcjonuje ich już ponad 6 400.


W ramach certyfikacji B Lab, który koordynuje proces przyznawania certyfikatów, prowadzi szczegółową analizę funkcjonowania firmy i jej otoczenia. Aby uzyskać certyfikat, firma musi zdobyć określoną liczbę punktów w pięciu kategoriach: ład korporacyjny, polityka zatrudnienia, wpływ na społeczności otaczające firmę, relacje z klientami i ochrona środowiska. Warunkiem certyfikacji jest nie tylko deklaracja działań, ale także przedstawienie dokumentów, które potwierdzają rezultaty prowadzonych inicjatyw oraz ich długofalowy charakter w ramach strategii biznesowej firmy. Spółka Benefit Systems najlepszy rezultat uzyskała m.in. w obszarze ładu korporacyjnego, dbałości o relacje z pracownikami oraz w zakresie wspierania społeczności. W ramach recertyfikacji zweryfikowano, oprócz spółki dominującej, kilkanaście podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Benefit Systems, m. in.: Benefit Systems Oddział Fitness, Vanity Style, Benefit Systems International wraz z zagranicznymi spółkami zależnymi działającymi w Czechach, Słowacji, Bułgarii i Chorwacji.


Więcej o ruchu B Corporation znaleźć można na bcorporation.net. Profil B Corp Grupy Benefit Systems dostępny jest pod tym adresem. Komunikat prasowy dotyczący recertyfikacji dostępny jest TUTAJ.


Zobacz także Deklarację Współzależności w języku angielskim.