Kalendarium wydarzeń

Data

Wydarzenie

Zapisz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 20 listopada 2023 r.; godz. 11:00

ICAL

Publikacja raportu za III kwartał 2023 r.

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 22 września 2023 r.; godz. 11:00

ICAL

Publikacja raportu za I półrocze 2023 r.

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 10 sierpnia 2023 r.; godz. 11:00

ICAL

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 29 czerwca 2023 r.; godz. 11:00

ICAL

Publikacja raportu za I kwartał 2023 r.

ICAL

Publikacja raportu rocznego za 2022 r.

ICAL

Publikacja raportu za III kwartał 2022 r.

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 30 września 2022 r.; godz. 11:00

ICAL