Najczęściej zadawane pytania

Flagowym produktem Grupy jest karta MultiSport. W Polsce karta MultiSport Plus oferuje nielimitowaną liczbę wejść w miesiącu do prawie 5 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych i uprawianie ponad 25 dyscyplin sportowych. Wersja Classic oraz Light karty pozwala na wejścia do nieco mniejszej liczby obiektów odpowiednio raz dziennie oraz bądź też z miesięcznym limitem wizyt. Poza tym, posiadamy karty MultiSport dedykowane dla odpowiednich grup wiekowych: Kids, Aqua (dostęp do ponad 500 basenów dla dzieci), Student czy Senior. Mamy w ofercie również karty naszej spółki zależnej VanityStyle: FitProfit oraz FitSport dające odpowiednio nielimitowane oraz 8 wejść w miesiącu do wielu obiektów sportowych.

 

Za granicą oferujemy kartę MultiSport oferującą wejścia do obiektów sportowych raz dziennie, produkt Lite oraz produkt dla dzieci, a w Czechach także dla studentów.

Naszymi klientami są pracodawcy – i to za ich pośrednictwem użytkownicy mogą nabyć nasze karty. Pracodawcy mają wybór formy finansowania – mogą pokryć całość kosztów karty lub zdecydować się na formę współfinansowania dzieloną z pracownikiem. Najczęściej wybierany schemat współfinansowania to taki, w którym pracownicy i pracodawcy finansują kartę w formule 50:50, ale możliwe są również inne proporcje.

Użytkownicy zyskują dostęp do kilku tysięcy obiektów w całej Polsce (większości klubów fitness czy basenów) w ramach jednego produktu. Dzięki partycypacji pracodawcy, pracownicy mogą za stosunkową niewielką kwotę korzystać z szerokiego wachlarza usług, w tym różnych dodatków online. Gdy użytkownicy chcą spróbować nowego miejsca do treningu, nie muszą się martwić o wypełnianie formalności na miejscu – wystarczy pokazać kartę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub aplikację na telefonie. Dbanie o kondycję oraz zdrowie staje się dzięki temu prostsze oraz tańsze.

 

Dla pracodawców karta sportowa pozwala w komplementarny sposób wynagradzać swoich pracowników unikalnym produktem. Pozwala też na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy i wspiera retencję pracowników. Dodatkowo korzystanie z karty poprawia kondycję i zdrowie pracowników, co dla pracodawcy może się przełożyć na niższe koszty związane z absencją pracowników. Rozliczenie produktu to również mniej pracy dla działów administracyjnych – Firmy dostają jedną fakturę, a nie kilkadziesiąt z różnych obiektów.

Benefit Systems wraz z kartą MultiSport jest obecny w Czechach od 2010 roku, w Bułgarii i na Słowacji od 2015 roku oraz od 2018 w Chorwacji. W 2021 ogłosiliśmy wejście na rynek w Turcji, gdzie obecnie budujemy działalność operacyjną.

W ramach programu MultiSport Polscy użytkownicy mają dostęp do Strefy MultiSport pod adresem: www.kartamultisport.pl. W serwisie dostępne są nie tylko informacje o koncie czy wyszukiwarka obiektów, ale także kreator diety, kursy mindfulness, językowe i podstaw jogi. Nasi użytkownicy na Słowacji i w Chorwacji mogą korzystać z usług online na platformie z treningami MyMultiSport Online Platform. Od 2021 roku oferujemy nowy produkt – MultiLife – który jest produktem opartym przede wszystkim o usługi online w obszarze zdrowia/fitness/wellness.

 

W 2020 stworzyliśmy od podstaw portal Yes2Move.pl – platformę online do ćwiczeń. W godzinach popołudniowych są na niej dostępne treningi live prowadzone przez najpopularniejszych trenerów z naszych klubów fitness. Na platformie znajduje się również ponad 800 nagranych treningów w formie wideo czy gotowe zestawy ćwiczeń. Platforma jest dostępna dla indywidulanych klientów w naszch klubach oraz jest udostępniana w ramach karty MultiSport i programu MultiLife, również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne.

 

Pod marką Yes2Move prowadzimy również internetowy sklep www.sklep.yes2move.com z suplementami, żywnością dietetyczną i akcesoriami wspierającymi treningi.

 

Również nasze platformy kafeteryjne są produktem cyfrowym. Są to platformy typu marketplace oferujące pracownikom naszych klientów bilety na wydarzenia kulturalne, wyjazdy turystyczne, karty sportowe, bony do sklepów stacjonarnych i e-commerce oraz wiele innych.

W 2021 r. wystartowaliśmy z nowym projektem MultiLife, czyli produktem opartym przede wszystkim o ofertę online i skierowanym dla osób, które są zainteresowane aktywnym i zdrowym trybem życia, ale nie decydują się na ćwiczenia w obiektach sportowych. Chcemy rozwijać ten produkt z uwzględnieniem najważniejszych trendów w obszarze zdrowia/fitness/wellness; również tych, które przyspieszyły w trakcie pandemii. Oferta MultiLife oferuje dostęp do takich usług jak: Kreator Diety, platforma treningowa Yes2Move, kurs Mindfulness, konsultacje psychologiczne czy konsultacje wideo z trenerami i dietetykami.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Grupa Benefit Systems miała w Polsce 218 obiekty, w tym 99 klubów fitness marki Zdrofit, 27 kluby Fabryki Formy, 18 klubów Fitness Academy, 18 pod marką My Fitness Place, 18 klubów Fit Fabric, 3 kluby StepOne, 14 klubów Total Fitness, 6 siłownii Saturn Fitness, 5 klubów Interfit oraz po 2 kluby pod marką Gravitan i Manufaktura Zdrowia, a także 3 kluby Max-Gym oraz 2 Active. Grupa posiada w swoim portfolio również basen Wesolandia.

 

Na rynkach zagranicznych jesteśmy operatorem 28 klubów, w tym 17 w Czechach, 10 w Bułgarii oraz 1 na Słowacji.

 

W 2023 roku Grupa otworzyła 7 klubów w Polsce oraz 5 zagranicą. W 2024 roku planujemy ok. 15 otwarć w Polsce oraz min. 20 zagranicą. W dłuższym terminie, Grupa podchodzi do rozwoju sieci w sposób selektywny, biorąc pod uwagę przede wszystkim atrakcyjność nowych lokalizacji dla użytkowników programu MultiSport oraz indywidualnych użytkowników siłowni.

 

Pod koniec marca 2023 roku Benefit Systems przejął zarządzanie w 13 klubach w ramach wieloetapowej Transakcji z Calypso Fitness, a kolejne 3 przejęliśmy 31 lipca 2023. W połowie kwietnia 2023 roku Spółka dominująca nabyła udziały w Saturn Fitness Group, która zarządza 6 klubami fitness. W 2. połowie 2023 roku Grupa przejęła 2 kluby Manuaktury Zdrowia, 1 klub w Rybniku który dołączył do sieci Fabryka Formy oraz 2 kluby Gravitan w Warszawie, a także 5 kolejnych klubów od Calypso Fitness, 5 klubów marek Max-Gym oraz Active i 5 klubów Interfit.

W 2022 roku Grupa miała 120,2 mln zł wydatków inwestycyjnych, w tym 47 mln zł wydatków na aktywa niematerialne (oprogramowanie oraz IT) i 73,2 mln zł wydatków netto na środki trwałe, głównie w klubach. Dodatkowo, w 2022 roku Grupa wydała 36,2 mln zł na przejęcia innych podmiotów.

 

W 2023 r. Grupa planuje ok. 150-160 mln zł Capex-u oraz zamierza kontynuować selektywne akwizycje innych podmiotów. W dłuższym terminie, poziom wydatków inwestycyjnych będzie uzależniony przede wszystkim od tempa otwarć klubów fitness.

Wybierając nowe destynacje rozwoju geograficznego, zwracamy uwagę przede wszystkim na rozdrobniony rynek fitness, dużą urbanizację oraz istnienie dużych miast, a także korzystne otoczenie konkurencyjne. Ważne są również trendy, które świadczą o wzroście znaczenia zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

 

Biorąc pod uwagę nasze kryteria selekcji, te rynki Europy Zachodniej, na których na rynku fitness dominuje kilku dużych graczy, nie wpisują się w naszą wizję rozwoju. Nieustannie analizujemy inne rynki pod kątem dalszej ekspansji.

 

W 2021 ogłosiliśmy przygotowania do wejścia na rynek w Turcji, na którym w 2022 rozpoczęliśmy dystrybucję kart testowych oraz sprzedaż pierwszych kart. Obecnie na rynku w Turcji koncenturjemy się na zwiekszeniu liczby obiektów partnerskich przed wszystkim w Stambule, których mamy już ponad 500.

Są to platformy typu marketplace oferujące wybór różnego rodzaju świadczeń dla pracowników udostępniane poszczególnym pracodawcom. Za pośrednictwem tego portalu pracodawcy ułatwiają swoim pracownikom wybór wykorzystania funduszy socjalnych/benefitów pozapłacowych. Na platformie można kupić bilety na wydarzenia kulturalne, opłacić wyjazdy turystyczne, bony do sklepów stacjonarnych i e-commerce etc. Benefit Systems pośredniczy w tym procesie.

 

Kafeterie są dla nas ważne w kształtowaniu relacji z działami HR – w jednym miejscu udostępniamy zbiór możliwości wykorzystania świadczeń pozapłacowych, w tym także wyboru karty MultiSport. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla klientów o największej liczbie pracowników, ponieważ istotnie ułatwia zarządzanie świadczeniami pozapłacowymi przy rozbudowanej kadrze. W 2022 obroty na platformie wyniosły ponad 550 mln zł.

W dniu 15 grudnia 2022 roku Zarząd Spółki Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2023-2025, która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy z wyłączeniem dodatnich lub ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych ujętych w tym okresie. Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne. Nowa Polityka Dywidendowa zastąpiła poprzednią "Politykę Dywidendy na lata 2020-2023", która zakładała wypłatę 50% zysku netto grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy.

 

W latach 2020-2022 Spółka odstąpiła od polityki dywidendowej z uwagi na niepewnością gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19. W 2023 roku Zarząd Spółki zaproponował 41 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok, która została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.

 

Szczegółowe informacje na temat dywidend oraz historii dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami są dostępne tutaj: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/akcje/polityka-dywidendy/