Spółka Benefit Systems

Spółka Benefit Systems jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku. Flagowym produktem Spółki jest Program MultiSport, który umożliwia prowadzenie aktywnego, a tym samym zdrowego, trybu życia, dzięki dostępowi do ponad 5 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 740 miastach Polski. Grupa posiada również ponad 200 klubów fitness w kraju i na rynkach zagranicznych. Łącznie z produktów sportowych Grupy korzysta około 2 milionów Użytkowników w Polsce i zagranicą.

Akcje Benefit Systems S.A. (ISIN: PLBNFTS00018, Bloomberg: BFT PW, Reuters: BFT.WA) należą do indeksów mWIG40 oraz WIG-ESG.

 

 

Notowania

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbędzie się 25 marca 2024 roku o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Dokumentacja połączeniowa

Czytaj więcej

RB: 15/2024
Data: 2024-02-23
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z: (i)  FIT 1 sp. z o.o.; (ii)  FIT 2 sp. z o.o.; (iii)  FIT 3 sp. z o.o.; (iv)  FIT 4 sp. z o.o.; (v)  FIT and More sp....

Czytaj więcej