NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC INTERESARIUSZY

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój znajdują się zarówno w naszym DNA, jak i w samym rdzeniu działalności biznesowej Benefit Systems. Naszym celem jest działanie na rzecz aktywnego stylu życia i rozwoju ludzi. Wierzymy, że większa aktywność to więcej energii, zdrowia, dobrego samopoczucia, a w rezultacie lepsze życie. Takim podejściem do życia staramy się „zarażać” zarówno młodych i aktywnych zawodowo ludzi, jak również dzieci i osoby starsze.

Naczelną zasadą naszego działania jest podejście win-win, na bazie którego budujemy wszystkie relacje z Klientami, Partnerami, Pracownikami, Współpracownikami oraz pozostałymi Interesariuszami. Dbamy o zrównoważony rozwój uczestników rynku usług sportowych i rekreacyjnych, mamy udział w budowaniu atrakcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce, wspieramy tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz wydarzeń i społeczności związanych z tematem sportu i rekreacji. Wierzymy, że taki sposób wpływania na otoczenie oddziałuje na jakość życia jednostki i całego społeczeństwa. Spójność z tą filozofią i etyczne działanie przekładają się również na zaufanie Partnerów, Klientów i Użytkowników do naszej marki.

Będąc częścią lokalnych społeczności wspieramy również organizacje pożytku publicznego, fundacje i osoby potrzebujące. Angażujemy naszych Pracowników do działań charytatywnych i wolontariackich, i jesteśmy z ich inicjatyw ogromnie dumni. Uwrażliwiamy ich również na zagadnienia związane z ochroną środowiska, zdrowe i regularne odżywianie, i dbamy o równowagę między ich życiem prywatnym i zawodowym.

W 2018 roku, jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyna firma polska, uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat B Corp. Ruch B Corporation zrzesza organizacje z całego świata, które w model swojej działalności wpisują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i prowadzą swoją działalność, aby rozwiązywać określone problemy społeczne. Podstawą ich funkcjonowania jest partnerski i etyczny model współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Na całym świecie funkcjonuje kilka tysięcy przedsiębiorstw ze 150 branż spełniających rygorystyczne warunki certyfikacji B Corp nadawanej przez organizację pozarządową B Lab.

Poniżej prezentujemy kilka wybranych obszarów i programów CSR-owych. Nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności szczegółowo opisujemy w corocznych raportach niefinansowych:

Raport ESG Grupy Benefit Systems 2023

Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems 2022

Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems 2021

Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems 2020

Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems 2019 

Raport niefinansowy Grupy Benefit Systems 2018.

 

 

Zobacz, co dobrego robimy dla innych

Jesteśmy B Corp!

Certyfikat B Corp jako synonim firmy odpowiedzialnej społecznie.

 

Więcej

Dobry MultiUczynek dla Użytkowników

Program zaangażowania społecznego dla Użytkowników kart sportowych.

 

Więcej

Dobry MultiUczynek dla Pracowników

Nasz autorski program zaangażowania społecznego dla Pracowników.

 

Więcej

Zaangażowanie społeczne naszych Pracowników

Nasi Pracownicy chcą pomagać innym, tak po prostu, bezinteresownie.

 

Więcej

Z naturą gramy fair play!

Z naturą chcemy grać fair. Szanujemy środowisko i edukujemy Pracowników.

 

Więcej

Dbamy o naszych Pracowników

To ludzie tworzą firmę. Dbamy o dobre samopoczucie naszych Pracowników.

 

Więcej

Etyka i Polityka DEI

W Benefit Systems doceniamy różnorodność i szanujemy siebie nawzajem.

 

Więcej

Fundacja MultiSport

Misją Fundacji MultiSport jest popularyzacja zdrowia i promocja aktywnego stylu życia wśród różnych grup społecznych.

 

Więcej

MultiSport Senior

 MultiSport Senior wspiera aktywność
osób po 60 roku życia

 

Więcej

30% Club Poland

Benefit Systems wspiera działalność 30% Club Poland.

 

więcej