Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. z dnia 25 czerwca 2019 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 25 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat ZWZ.

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.


Dodatkowo dane finansowe spółki Benefit Systems oraz całej Grupy Kapitałowej dostępne są pod adresami:

- https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raport/benefit-systems-sa-sprawozdanie-finansowe-2018/ (w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)

- https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raport/skonsolidowany-raport-roczny-grupy-kapitalowej-benefit-systems-za-2018/ (w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)