Kategoria

Wybór daty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Link do raportu bieżącego z...

Czytaj więcej

RB: 26/2024
Data: 2024-04-09
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z: (i) Total Fitness sp. z o.o.; (ii) Saturn Fitness Group sp. z o.o.
Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zar...

Czytaj więcej

RB: 25/2024
Data: 2024-04-02
Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do...

Czytaj więcej

RB: 24/2024
Data: 2024-03-28
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 24 kwietnia 2024 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i...

Czytaj więcej

RB: 23/2024
Data: 2024-03-26
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść...

Czytaj więcej

RB: 22/2024
Data: 2024-03-25
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść...

Czytaj więcej

RB: 21/2024
Dnia: 2024-03-25
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 25 marca 2024 r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

...

Czytaj więcej

RB: 20/2024
Data: 2024-03-25
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 marca 2024 r.
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

...

Czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 25 marca 2024 roku o godzinie 11:00

Link do retransmisji NWZ

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Link do raportu...

Czytaj więcej

RB: 19/2024
Data: 2024-03-22
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z: (i) Total Fitness sp. z o.o.; (ii) Saturn Fitness Group sp. z o.o.
Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Z...

Czytaj więcej