Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 29 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00

Link do retransmisji wideo: https://vimeo.com/719818352/d734071591

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat ZWZ

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem WZA: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-172022-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-benefit-systems-sa/

Link do raportów bieżących ze zgłoszonymi projektami uchwał: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-202022-zgloszenie-przez-akcjonariusza-projektu-uchwaly-do-spraw-wprowadzonych-do-porzadku-obrad/https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-212022-uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-benefit-systems-sa-w-dniu-29-czerwc/

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dodatkowo dane finansowe spółki Benefit Systems oraz całej Grupy Kapitałowej dostępne są pod adresami:

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/jednostkowy-raport-roczny-benefit-systems-za-2021/(w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/skonsolidowany-raport-roczny-grupy-kapitalowej-benefit-systems-za-2021/ (w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)