Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 10 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat ZWZ

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.

Dodatkowo dane finansowe spółki Benefit Systems oraz całej Grupy Kapitałowej dostępne są pod adresami:

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/jednostkowy-raport-roczny-benefit-systems-sa-za-2019/(w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/skonsolidowany-raport-roczny-grupy-kapitalowej-benefit-systems-za-2019/ (w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)