Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 3 lutego 2021 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 3 lutego 2021 r. o godzinie 11:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ