Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 29 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00

Link do retransmisji obrad ZWZ

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat ZWZ

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem WZA: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-132023-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-benefit-systems-sa-na-dzien-29/

Linki do raportów bieżących z zgłoszeniami kandydatur do RN: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-142023-zgloszenie-kandydatow-na-czlonkow-rady-nadzorczej/

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-152023-zgloszenie-kandydata-na-czlonka-rady-nadzorczej/

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-162023-zgloszenie-kandydatki-na-czlonka-rady-nadzorczej/

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-182023-zgloszenie-kandydata-na-czlonka-rady-nadzorczej/

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-242023-zgloszenie-w-trakcie-trwania-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-nowego-kandydata-oraz/

Linki do raportów bieżących ze zgłoszonymi projektami uchwał: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-192023-zgloszenie-przez-akcjonariusza-projektu-uchwaly-do-spraw-wprowadzonych-do-porzadku-obrad/

https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/rb-212023-zgloszenie-przez-akcjonariusza-projektu-uchwaly-do-spraw-wprowadzonych-do-porzadku-obrad/

Dodatkowo dane finansowe spółki Benefit Systems oraz całej Grupy Kapitałowej dostępne są pod adresami:

- https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/jednostkowy-raport-roczny-benefit-systems-za-2022/ (w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)

- https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/skonsolidowany-raport-roczny-grupy-kapitalowej-benefit-systems-za-2022/(w tym sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Zarządu)