Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B zwołane na 24 marca 2022


Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B odbyło się 24 marca 2022 r. o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat Zgromadzenia Obligatariuszy.