RB 9/2024: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Benefit Systems S.A.


RB: 9/2024
Data: 2024-02-05
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Benefit Systems S.A.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2023 z dnia 31 grudnia 2023 r. oraz 7/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. informuje, że powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") uchwały Nr 133/2024 z dnia 2 lutego 2024 r., w której Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 24 750 akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda ("Akcje"), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem PLBNFTS00117.
Jednocześnie, w ww. uchwale Zarząd GPW postanowił, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu GPW, wprowadzić z dniem 9 lutego 2024 r. Akcje do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 9 lutego 2024 r. asymilacji Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLBNFTS00018.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2024-02-05Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2024-02-05Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu