RB 7/2024: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji


RB: 7/2024
Data: 2024-01-19
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 63/2023 z 31 grudnia 2023 roku informuje, iż powziął informację o wydaniu w dniu 18 stycznia 2024 roku oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") nr 61/2024 w sprawie rejestracji do 24 750 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje"), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, pod kodem PLBNFTS00117 ("Oświadczenie"). Jako termin/tryb rejestracji w Oświadczeniu wskazano rejestrację na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLBNFTS00109, z których zostało wykonane praw objęcia Akcji.
Rejestracja Akcji dotyczy akcji wyemitowanych przez Spółkę w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2025.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2024-01-19Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2024-01-19Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu