RB 7/2011: Zawiadomienie o transakcjach osoby bliskiej


Data sporządzenia: 2011-04-18
Temat: Zawiadomienie o transakcjach osoby bliskiej
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2011 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jamesa Van Bergh – Prezesa Zarządu Spółki oraz od Pana Michaela Sandersona – członka Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) i lit. b) (w stosunku do Jamesa Van Bergh) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – Benefit Invest Ltd. z siedzibą w Dublinie, Clifton House, Lower Fitzwiliam Street (Benefit Invest), Irlandia, w wyniku pierwszej oferty publicznej, sprzedaży w dniu 12.04.2011 r. 700 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 74 900 000,00 zł.

Transakcja o której mowa powyżej została dokonana w Warszawie, poza rynkiem GPW:

a) W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 600 600 akcji, 
b) W Transzy Inwestorów Indywidualnych 99 400 akcji.

Pan James Van Bergh oraz Pan Micheal Sanderson pełnią funkcje dyrektorów zarządzających w Benefit Invest. Ponadto w przypadku Pana Jamesa Van Bergh osoba bliska w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 1 ustawy o obrocie kontroluje Benefit Invest, jako wspólnik.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-18

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-18

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu