RB 27/2022: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce


RB: 27/2022
Dnia: 2022-07-12
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż 12 lipca 2022 r. Spółka otrzymała od Invesco Europlus Fund z siedzibą w Toronto ("Invesco Europlus"), zawiadomienie o zmniejszeniu przez Invesco Europlus udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Zawiadomienie"), którego pełna treść dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu.

Z treści Zawiadomienia wynika, że Invesco Europlus posiada 146 673 akcji Spółki stanowiących 4,9999% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 146 673 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,9999% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z Zawiadomieniem, zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w dniu 7 lipca 2022 r. Poprzednio Invesco Europlus informował o posiadaniu 5,193% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z treści zawiadomienia wynika również, że powyższa zmiana miała miejsce na poziomie indywidualnego funduszu oraz że nie nastąpiła zmiana stanu posiadania Invesco Ltd. oraz Invesco Canada Limited, która wymagałaby notyfikacji.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-07-12Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-07-12Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu