RB 23/2011: Utworzenie spółki zależnej Benefit Partners Sp. z o.o.


Z dnia 2011-06-03
Temat: Utworzenie spółki zależnej Benefit Partners Sp. z o.o. 
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 – informacje poufne  

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2011 roku Spółka utworzyła spółkę zależną (100 %) Benefit Partners sp. z o.o. o kapitale zakładowym 500 000 złotych. Spółka Benefit Partners sp. z o.o. będzie wchodzić w skład grupy kapitałowej Benefit Systems S.A. podlegając pełnej konsolidacji. Powołana spółka będzie działać w obszarze programu wspierania partnerów, inwestycji kapitałowych itp. 

Powołanie spółki Benefit Partners sp. z o.o. stanowi kolejny etap realizacji strategii programu wspierania partnerów określonego przez Benefit Systems w prospekcie emisyjnym.

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-06-03

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-06-03

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu