RB 22/2011: Realizacja programu wspierania partnerów. 


Z dnia 2011-06-03
Temat: Realizacja programu wspierania partnerów.   
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 – informacje poufne  

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2011 roku Spółka sprzedała wszystkie 234 posiadane udziały w spółce Citi Fitness sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami regulującymi inwestycję Spółki w spółkę Citi Fitness. Sprzedaż udziałów dokonana została po cenie objęcia udziałów przez Spółkę i wynikała ze zmiany założeń Spółki związanych z udziałem kapitałowym w spółce Citi Fitness Sp. z o.o. oraz aktualizacją celów programu wspierania partnerów przez Spółkę. 

Jednocześnie w dniu 2 czerwca 2011 roku Spółka nabyła od spółki MBG Investment sp. z o.o. 
49 udziałów w spółce Fitness MCG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dających prawo do 49 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników, za cenę nominalną 50 złotych za jeden udział. 

Celem nabycia udziałów jest dalsza realizacja programu wspierania partnerów poprzez udział Spółki jako inwestora finansowego w przedsięwzięciach mających na celu organizację lub rozwój klubów fitness w celu poszerzania możliwości korzystania z klubów fitness przez dotychczasowych lub nowych klientów Spółki.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-06-03

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-06-03

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu