RB 2/2024: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR


RB: 2/2024
Data: 2024-01-03
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ('Spółka') informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2024 r. powiadomienia, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Pani Emilii Rogalewicz - Członka Zarządu Spółki, o objęciu przez nią w dniu 31 grudnia 2023 r., poza systemem obrotu, 4 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, po cenie 752,01 PLN za jedną akcję, w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach programu motywacyjnego.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2024-01-03Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2024-01-03Wojciech SzwarcCzłonek Zarządu