RB 21/2011: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 czerwca 2011. 


Z dnia 2011-06-03
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 czerwca 2011. 
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie 

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 czerwca 2011 roku:
1) James Van Bergh - 618 180 akcji reprezentujących 618 180 głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku 31,74 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 25,70 %,  
2) Benefit Invest Limited - 593 784 akcji reprezentujących 593 784 głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku 30,48 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 24,69 %,  
3) Marek Kamola - 267 878 akcji reprezentujących 267 878 głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku 13,75 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,14 %,  
4) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny – 100 000 akcji reprezentujących 100 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku 5,13 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 4,15 %,  
5) ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 250 100 akcji reprezentujących 250 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku 12,83 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 10,40 %.

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-06-03

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-06-03

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu