RB 20/2011/K: Korekta raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.


Z dnia 2011-06-06
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku 
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt. 1 – ujawnienie stanu posiadania 

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 20/2011 z dnia 3 czerwca 2011 wystąpiła omyłka pisarska. 

Było:

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia wyklucza zwiększenie lub zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Powinno być:

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenie lub zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-06-03

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-06-03

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu