RB 17/2011: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 2 czerwca 2011 roku 


Z dnia 2011-06-03
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 2 czerwca 2011 roku 
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: 
Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 czerwca 2011. 
Do głosowany uchwał nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Nie zgłoszono również podczas Zgromadzenia projektów uchwał do ogłoszonego porządku obrad, z wyjątkiem zmian redakcyjnych do zaproponowanych przez Zarząd projektów uchwał. 
Treść podjętych uchwał wraz z informacją o liczbie oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-27

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-27

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu