RB 13/2022: Zawarcie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. umowy finansowania


RB: 13/2022
Data: 2022-04-01
Zawarcie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. umowy finansowania
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 z dnia 8 marca 2022 r. informuje o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2022 przez Spółkę oraz niektóre jej podmioty zależne,  Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. („Santander”) (łącznie „Banki”) umowy długoterminowego finansowania („Umowa”) w wysokości 205 mln złotych ("Finansowanie”). Finansowanie może zostać dodatkowo powiększone o kwotę w wysokości maksymalnie 35 mln złotych.
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Finansowania przez Banki, które może być wykorzystane na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym grupy kapitałowej Emitenta, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia Spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne.
Od kwoty Finansowania naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Banków. Finansowanie udzielone jest na okres pięcioletni i będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach grupy kapitałowej Emitenta. Wypłata środków będzie uzależniona od spełnienia warunków zawieszających.
W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że poza Finansowaniem na dzień niniejszego raportu, utrzymuje w Santander m.in.: linię kredytową na kwotę 50 mln złotych z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 45 mln złotych i limitu na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln złotych, limit na gwarancję bankowe w wysokości 65 mln oraz kredyt z pozostającym do spłaty zobowiązaniem w części kapitałowej w wysokości 15 mln złotych.
Pomiędzy Spółką a Bankami nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Banki.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-04-01Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-04-01Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu