RB 12/2024: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta


RB: 12/2024
Data: 2024-02-07
Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportów nr: 63/2023 z 31 grudnia 2023 roku, 7/2024 z 19 stycznia 2024 roku, 9/2024 z 5 lutego 2024 oraz 11/2024 z 7 lutego 2024 roku niniejszym informuje, że powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") oświadczenia nr 130/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., w którym KDPW postanowił dokonać w dniu 9 lutego 2024 r. asymilacji w systemie depozytowym 24.750 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem PLBNFTS00117 z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLBNFTS00018.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2024-02-07Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2024-02-07Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu