Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 30 września 2022


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 30 września 2022 roku o godzinie 11:00

Link do transmisji

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem WZA

Link do raportu bieżącego ze zmianą porządku obrad

Dokumentacja połączeniowa