Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 22 sierpnia 2022


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 22 sierpnia 2022 roku o godzinie 11:00

Link do transmisji: https://vimeo.com/741064306/a4a5a7904d

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem WZA

Dokumentacja połączeniowa