Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 19 lutego 2024


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 19 lutego 2024 roku o godzinie 11:00

Link do retransmisji obrad NWZ

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem NWZ

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu