Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 16 listopada 2020 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 16 listopada 2020 r. o godzinie 11:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA 16 listopada 2020

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ