Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 14 września 2020 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 14 września 2020 r. o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2020 r.