Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. z dnia 4 października 2019 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 4 pażdziernika 2019 r. o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 października 2019 r.