Dobrych uczynków nigdy dość!

Pracownicy Benefit Systems chcą pomagać innym, tak po prostu, bezinteresownie. Oprócz angażowania się w Dobry MultiUczynek, chętnie biorą udział również w innych, mniejszych inicjatywach. Od kilku lat organizujemy akcję Krew Hero, w ramach której oddajemy krew dla Centrum Krwiodawstwa oraz rejestrujemy się do bazy potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Chętnych nie brakuje i każdego roku kilkadziesiąt osób zostaje naszymi BS-owymi Krew Herosami.

 

Co roku w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie myśli się o innych, nasi Pracownicy chętnie angażują się w akcję Gwiazdor, aby obdarować dzieci będące podopiecznymi łódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej prezentami gwiazdkowymi, o których marzą. W 2019 roku w akcję zaangażowało się aż 240 Pracowników przygotowując łącznie 161 prezentów. Akcję zainicjowała kilka lat temu jedna z naszych Pracownic, która początkowo organizowała ją w swoim dziale, a obecnie już w całej firmie. Wspólna mobilizacja i kupowanie prezentów w ramach działów i zespołów zawiera również element integracyjny, dlatego firma chętnie wspiera akcję i nagłaśnia ją komunikacyjne w firmowym intranecie.

Na przestrzeni roku organizujemy również zbiórki odzieży, środków higieny osobistej oraz rzeczy pierwszej potrzeby dla osób ubogich, dotkniętych bezdomnością, a także samotnych matek i ich dzieci. Od kilku lat zbieramy także plastikowe nakrętki, które przekazujemy na rzecz Fundacji dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim. Działanie to, oprócz aspektu charytatywnego (nakrętki są sprzedawane, a zysk idzie na konto Fundacji), ma również wymiar proekologiczny - pozwala na przetworzenie i powtórne wykorzystanie plastiku.

 

 

 

Impreza firmowa to również doskonała okazja, aby wspólnie zrobić coś dobrego. Co roku podczas świątecznej zabawy mikołajkowej dla dzieci naszych Pracowników za udział we wszystkich atrakcjach zbieramy dobroczynne punkty, które zamieniamy na złotówki na rzecz wybranej organizacji.

Ponadto, angażujemy się wewnątrz firmy w wiele innych, spontanicznych akcji, które niosą pomoc. Są to m.in. zbiórki pieniężne i rzeczowe, biegi, mecze charytatywne, akcje sprzątania lasu i wiele innych, bo wierzymy, że każdy dobry uczynek ma znaczenie.