Angażujemy naszych Użytkowników w pomaganie!

Dobry MultiUczynek to nasz wewnętrzny program, w ramach którego pracownicy zgłaszają swoje projekty wolontariacko-filantropijne. Wybieramy najlepsze, a firma przekazuje środki na ich realizację. Pomagamy głównie dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także osobom dotkniętym bezdomnością. Wspieramy również inicjatywy o charakterze ekologicznym i projekty dedykowane zwierzętom. Do tej pory odbyło się 5 edycji programu, zrealizowaliśmy niemal 100 projektów na łączną kwotę ponad 1,1 mln złotych. Więcej informacji o zaangażowaniu społecznym naszych pracowników można znaleźć w zakładce Dobry MultiUczynek.

 

W 2018 roku na fundamentach pracowniczego Dobrego MultiUczynku stworzyliśmy projekt zewnętrzny, z myślą o Użytkownikach kart MultiSport. Uruchomienie programu niosło za sobą podobne idee – wsparcie najbardziej potrzebujących i wolontariat. Celem zewnętrznego Dobrego MultiUczynku jest zachęcanie naszych Użytkowników do działania na rzecz społeczności lokalnych przy wsparciu finansowym Benefit Systems.  

Pierwsza edycja programu odbyła się we wrześniu 2018 roku. Każdy Użytkownik, który posiadał naszą kartę sportową typu „Pracownik”, mógł zgłosić swój projekt wolontariacko-filantropijny. Ponieważ sport i aktywność fizyczna są nam bardzo bliskie, dlatego wspieraliśmy inicjatywy z tym właśnie związane. Spośród otrzymanych projektów wybraliśmy 10, które poddaliśmy pod głosowanie internautów. 6 projektów z największą liczbą głosów otrzymało od Benefit Systems wsparcie finansowe, które wynosiło maksymalnie 30 000 zł na projekt!

Druga edycja programu Dobry MultiUczynek dla Użytkowników odbyła się - w nowej formule - podczas wakacji w 2019 roku, w ramach Letniej Gry MultiSport. Miała na celu wsparcie konkretnych fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych poprzez aktywizację naszych Użytkowników. Letnia Gra MultiSport, którą organizujemy każdego roku w okresie wakacyjnym dla osób posiadających karty MultiSport, polega na zbieraniu punktów za różne aktywności i zamianie ich na nagrody. Punkty mogą być również przekazywane na akcje charytatywne, a po zebraniu wymaganej ich liczby Benefit Systems wspiera finansowo daną akcję.

 

W 2019 roku Użytkownicy przekazując swoje punkty wsparli aż 6 inicjatyw na rzecz dzieci, osób starszych i zwierząt. W grze wzięło udział 130 tysięcy osób, które przez 2 miesiące bawiły się z nami w szlachetnym celu. Dzięki oddanym punktom każdy z sześciu projektów otrzymał wsparcie finansowe od Benefit Systems.

W 2020 roku po raz kolejny będziemy zachęcać naszych Użytkowników, aby przekazując punkty wspierali akcje charytatywne w ramach Letniej Gry MultiSport.