Z naturą gramy fair play!

W Benefit Systems chcemy być fair z naturą i dbać o środowisko. Na co dzień korzystamy z rozwiązań ograniczających zużycie wody i energii elektrycznej, drukujemy na papierze ekologicznym z recyklingu, zbieramy makulaturę, używamy biodegradowalnych detergentów, segregujemy odpady na 5 frakcji (odpady zmieszane, plastik i metal, szkło, papier oraz bioodpady), a odpady niebezpieczne dla środowiska (np. elektrośmieci, baterie) utylizujemy zgodnie z wymogami środowiskowymi.

Naszych Klientów i Partnerów zachęcamy do tego, aby rozliczali się z nami za pomocą e-faktury. W 2019 roku już prawie 4000 Klientów MultiSport przeszło na tę formę rozliczenia, co pozwala nam zaoszczędzić prawie 100 ryz papieru rocznie!

 

Nasze biuro jest EKO

Biuro Benefit Systems mieści się w nowoczesnym budynku biurowym kompleksu Warsaw Spire posiadającym certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, który spełnia szereg wymogów z zakresu dbałości o środowisko. Energia elektryczna, z której korzystamy w biurze warszawskim, pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. Wybierając tę lokalizację, kierowaliśmy się m.in. łatwym dojazdem komunikacją miejską, dzięki czemu możemy docierać do pracy bez samochodu. Ponadto, budynek posiada rozbudowaną infrastrukturę i udogodnienia dla rowerzystów (szatnia, parking podziemny) oraz własną stację rowerów miejskich.

 

 

 

 

Program „Z naturą fair play”

W styczniu 2017 wdrożyliśmy w Benefit Systems autorski program „Z naturą fair play”, w ramach którego edukujemy Pracowników pokazując, jak być bardziej EKO na co dzień, zarówno w pracy, jak i w domu.

Przeprowadziliśmy wewnętrzną kampanię informacyjną promującą proekologiczne nawyki, obejmującą cykl komunikatów w intranecie oraz spójną komunikację wizualną w postaci etykiet i plakatów w przestrzeniach wspólnych. W 2019 roku powołaliśmy pracowniczą grupę EKO Ambasadorów, która wspiera nasze inicjatywy ekologiczne wewnątrz firmy i inspiruje nas wciąż nowymi pomysłami. W grudniu tego samego roku odświeżyliśmy również naszą kampanię „Z naturą fair play”, rozszerzając tym samym segregację odpadów z 3 frakcji na 5. Nowa odsłona kampanii miała na celu przypomnienie ważnych EKO nawyków związanych z życiem biurowym, a także edukowanie naszych Pracowników w zakresie świadomych decyzji ekologicznych również w życiu prywatnym.

 

EKO Ambasadorzy Benefit Systems

 

Kampania "Z naturą fair play" 2017

 

 

Kampania "Z naturą za fair play" 2019

Certyfikat Green Office

W czerwcu 2019 roku otrzymaliśmy certyfikat Green Office, który jest niezależnie weryfikowanym eko-certyfikatem przyznawanym instytucjom, firmom i organizacjom wyróżniającym się zwiększeniem wydajności swojej działalności biurowej poprzez redukowanie negatywnego wpływu na środowisko. Aby spełnić wymogi certyfikacji, przeprowadziliśmy warsztaty dla naszych Pracowników, podczas których mogli pogłębić wiedzę z zakresu ochrony środowiska od strony praktycznej.

Certyfikat Green Office, przyznawany na dwa lata, jest "następcą" certyfikatu Zielone Biuro, który uzyskaliśmy w czerwcu 2017 roku. W ramach procesu certyfikacji do Zielonego Biura, oprócz eko-warsztatów dla Pracowników, opracowaliśmy również Politykę Środowiskową Benefit Systems, czyli dokument, w którym opisaliśmy w jaki sposób dbamy o środowisko naturalne w naszej firmie.

 

Doroczna impreza firmowa na zielono

Aby być jeszcze bardziej EKO i uświadamiać naszym Pracownikom jak istotne jest dbanie o środowisko, każdego roku temat przewodni dorocznej imprezy firmowej Benefit Systems zawiera w sobie aspekt ekologiczny lub jest związany z szeroko pojętą społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W 2017 roku impreza odbyła się pod hasłem Z naturą fair play. W programie znalazła się m.in. gra plenerowa oparta na tematyce ekologii, a także warsztaty ekologiczne. W roku 2018 tematem przewodnim była Różnorodność, a w 2019 roku skupiliśmy się na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Ślad węglowy i polityka klimatyczna

W ramach raportowania niefinansowego dla Grupy Benefit Systems, w którym co roku opisujemy nasze działania proekologiczne oraz wpływ na środowisko naturalne, w roku raportowym 2020 zamierzamy opracować i wdrożyć politykę klimatyczną. Ponadto, będziemy mierzyć nasz ślad węglowy, czyli emisję gazów cieplarnianych wywołanych przez działalność wszystkich spółek Grupy.