Dobry MultiUczynek – bo chcemy pomagać!

Dobry MultiUczynek to program zaangażowania społecznego, w ramach którego Pracownicy Benefit Systems zgłaszają projekty filantropijno-wolontariackie na rzecz różnego rodzaju instytucji, placówek zdrowotnych i wychowawczych, fundacji, stowarzyszeń. Pomagamy głównie dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, a także osobom dotkniętym bezdomnością. Wspieramy również projekty dedykowane zwierzętom oraz inicjatywy o charakterze ekologicznym.  

Pierwsza edycja Dobrego MultiUczynku odbyła się w 2015 roku. Za każdym razem spośród zgłoszeń Pracowników wybieramy do sfinansowania maksymalnie trzy duże projekty oraz dziesięć małych, w ramach których wolontariusze z Benefit Systems poświęcają swój czas i wykonują pracę, by pomóc innym.

Do tej pory nasi Pracownicy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których zrealizowaliśmy niemal 100, a w działania wolontariackie zaangażowanych było ponad 250 osób. Łączna kwota, jaką do tej pory przekazaliśmy na ten cel wyniosła ponad 1,1 mln złotych.

Komu do tej pory pomogliśmy?

Lista beneficjentów, którzy od 2015 roku otrzymali wsparcie od Benefit Systems jest długa. Pomagamy zarówno dużym i rozpoznawalnym organizacjom, jak i tym mniejszym, które mają większą trudność w pozyskaniu darczyńców. Poniżej niektóre z nich:

Fundacja Gajusz, Centrum Zdrowia Dziecka, Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, Fundacja Alaska, Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol”, Specjalny Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Lesznie, Fundacja Everest, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego, SOS Wioski Dziecięce, Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Schronisko Viva!, Stowarzyszenie Przystań Ocalenie, EKO Straż we Wrocławiu, Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie i wiele innych.

Partnerem Dobrego MultiUczynku jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, które od wielu lat wspiera nas merytorycznie i organizacyjnie. Prezes Stowarzyszenia jest członkiem Kapituły wybierającej projekty do realizacji.

Zobacz wideo z naszych akcji wolontariackich

Zobacz zdjęcia z naszych akcji wolontariackich