RB 45/2023: Rozpoczęcie procesu przeglądu aktywów posiadanych przez Calypso Fitness S.A.


RB: 45/2023
Data: 2023-09-08
Rozpoczęcie procesu przeglądu aktywów posiadanych przez Calypso Fitness S.A.
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 8 września 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu posiadanych przez Calypso Fitness S.A. („Calypso Fitness” lub „CF”) aktywów, które mogą być przedmiotem potencjalnego nabycia przez Emitenta.  W ramach potencjalnej transakcji Emitent może nabyć udziały w spółkach posiadających majątek wydzielony z CF w postaci pięciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa CF (klubów fitness). Wydzielenie nastąpiłoby poprzez przeniesienie na trzy spółki przejmujące (których wyłącznymi wspólnikami są odpowiedni akcjonariusze Calypso Fitness) pięciu klubów fitness zgodnie z planem podziału CF.   Emitent posiada 33,33% akcji w kapitale zakładowym Calypso Fitness; pozostałe akcje są w posiadaniu: 50,10% - Camaro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz 16,57% - Cal Capital sp. z o.o.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2023-09-08Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2023-09-08Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu