Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 30 listopada 2021 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 30 listopada 2021 r. o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem WZA.