Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. zwołane na dzień 20 listopada 2023


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 20 listopada 2023 roku o godzinie 11:00

Link do retransmisji obrad NWZ

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Link do raportu bieżącego z ogłoszeniem NWZ

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dokumentacja połączeniowa