Dobre wyniki Benefit Systems za I kwartał 2016 roku


Grupa utrzymuje dynamikę wzrostu liczby kart sportowych oraz przychodów.

- Za nami dobry kwartał, w którym uzyskaliśmy zadawalające wyniki. Utrzymujemy dynamikę sprzedaży kart sportowych, kontynuujemy inwestycje w sieci klubów fitness, a dzięki przeprowadzonej reorganizacji segment Kafeterie osiągnął próg rentowności – podsumowuje Izabela Walczewska – Schneyder, członek Zarządu Benefit Systems.

Grupa Benefit Systems na koniec pierwszego kwartału 2016 roku miała aktywnych ponad 677 tys. kart sportowych (zmiana o 19,1% r/r). Spółka MultiSport Benefit, która odpowiada za sprzedaż kart sportowych na czeskim rynku, zwiększyła ich liczbę w pierwszym kwartale do poziomu 29 tysięcy. Grupa kontynuuje działania związane z rozwojem oferty kart sportowych na rynkach słowackim i bułgarskim, gdzie trwa proces pozyskiwania klientów.

Segment Fitness wygenerował w pierwszym kwartale br. 18 mln zł przychodów ze sprzedaży. Sieć inwestycyjnych klubów fitness powiększyła się w tym czasie o 4 nowe kluby, zwiększając łączną ich liczbę do 70 obiektów. Inwestycje Grupy w sieci klubów fitness mają na celu dalszy rozwój atrakcyjnej oferty obiektów sportowo-rekreacyjnych dla użytkowników kart sportowych.

W pierwszym kwartale z platform kafeteryjnych MyBenefit oraz MultiKafeteria korzystało ponad 200 tysięcy użytkowników, co oznacza wzrost o ponad 40 tysięcy użytkowników w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Obroty na platformach kafeteryjnych wyniosły 40,7 mln zł (wzrost o 234%).

Łącznie w pierwszym kwartale br. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit wzrosły o 34,6% rok do roku osiągając wartość 172,3 mln zł. EBITDA Grupy w tym okresie wyniosła 15,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 8,3 mln zł.    

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za I kwartał 2016 roku zakończony 31 marca 2016 roku dostępny jest na stronie benefitsystems.pl.