Spółka Benefit Systems

Spółka Benefit Systems jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku. Flagowym produktem Spółki jest Program MultiSport, który umożliwia prowadzenie aktywnego, a tym samym zdrowego, trybu życia, dzięki dostępowi do ponad 5 200 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 740 miastach Polski. Grupa posiada również ponad 200 klubów fitness w kraju i na rynkach zagranicznych. Łącznie z produktów sportowych Grupy korzysta około 2 milionów Użytkowników w Polsce i zagranicą.

Akcje Benefit Systems S.A. (ISIN: PLBNFTS00018, Bloomberg: BFT PW, Reuters: BFT.WA) należą do indeksów mWIG40 oraz WIG-ESG.

 

 

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbędzie się 7 sierpnia 2024 roku o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat NWZ

Link do raportu bieżącego z...

Czytaj więcej

RB: 45/2024
Data: 2024-07-22
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),...

Czytaj więcej