Benefit Systems S.A., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dokonał przeniesienia akcji i udziałów w podmiotach prowadzących kluby fitness do spółki zależnej Fit Invest sp. z o.o., w której Benefit Systems S.A. posiada 100%...

Read more

W 3 kwartale 2014 spółka Benefit Systems S.A. utrzymała dynamikę wzrostu sprzedaży notowaną w poprzednich kwartałach i uzyskała 109,8 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 19,7% w porównaniu do 3 kwartału 2013 roku (sprzedaż na...

Read more

W I półroczu 2014 przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 223,1 mln zł i były wyższe o 18,2% od przychodów w I półroczu 2013. Spółka utrzymała rentowność – zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 40,9 mln zł.

Read more

Przychody Grupy Benefit Systems wyniosły w pierwszym kwartale 2014 r. 108,6 mln zł i były o 21 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Zysk brutto to 3,4 mln zł. Dobre wyniki to efekt m.in. wzrostu liczby użytkowników...

Read more

Grupa Benefit Systems, lider pozapłacowych świadczeń pracowniczych, zanotowała w 2013 roku 383 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19,8 proc. więcej niż przed rokiem. To najwyższa roczna sprzedaż w historii spółki. Zysk brutto...

Read more