O FUNDACJI


Postęp cywilizacyjny i technologiczny przyniósł ze sobą wiele ułatwień w życiu codziennym, jednocześnie przyczyniając się do ograniczania aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych – obecnie ponad połowa Polaków spędza więcej niż 5 godzin dziennie w pozycji siedzącej . Co więcej, jako społeczeństwo spędzamy statystycznie aż 10 godzin dziennie przed ekranami – to aż 159 dni w roku spędzonych wyłącznie przy smartfonach, komputerach czy telewizorach . Nic więc dziwnego, że hipokinezja, czyli bezczynność ruchowa, została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z kluczowych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji. Według badania MultiSport Index 2022, aż 35% dorosłych mieszkańców Polski jest nieaktywnych ruchowo, a zdecydowana większość to osoby powyżej 55. roku życia.


Sytuacja wśród najmłodszych jest równie alarmująca – ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka dowodzi, że już ponad 17% uczniów w Polsce wymaga natychmiastowej pomocy związanej z poprawą kondycji fizycznej, a co piąte dziecko czuje się chore, wyczerpane i brakuje mu energii życiowej. Co więcej, dzieci w Polsce tyją najszybciej w całej Europie.

Ograniczona dostępność infrastruktury sportowej oraz liczne nierówności społeczne dodatkowo pogłębiają problem bezruchu w społeczeństwie. Regularna aktywność fizyczna jest natomiast fundamentalnym czynnikiem zdrowego, szczęśliwego i jakościowego życia. Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ aktywności ruchowej na psychofizyczny dobrostan każdego człowieka.

Dlatego w 2021 roku powstała Fundacja MultiSport, powołana przez Benefit Systems, w której staramy się aktywnie pomagać wszystkim tym, których bezruch dotyka najmocniej.

 

Jako Fundacja…

 • chcemy, aby dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami mogły czerpać z życia pełnymi garściami, dlatego prowadzimy działania promujące prozdrowotną aktywność sportową,
 • realizujemy projekty zwiększające dostępność infrastruktury sportowej, mające na celu wyrównanie szans społecznych i przełamanie stereotypów dotyczących sportu wśród osób z niepełnosprawnościami,
 • dostarczamy wiedzę na temat wpływu regularnego ruchu na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
 • kształtujemy zdrowe nawyki wśród wszystkich uczestników organizowanych przez nas zajęć, dając szansę na lepszą jakość życia także w późniejszych jego etapach,
 • współpracujemy z organizacjami, ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, szkołami, sportowcami oraz wszystkimi, dla których zdrowie jest realną wartością.

 

 

MISJA


Misją Fundacji MultiSport jest popularyzacja zdrowia i promocja aktywnego stylu życia wśród różnych grup społecznych. Szkodliwy wpływ bezruchu społecznego, a z drugiej strony wciąż funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy związane ze sportem (np. obraz idealnego sportowca),  dały nam motywację do organizacji działań na rzecz pokonywania tych barier. Uważamy, że wszyscy bez względu na wiek czy możliwości psychofizyczne, powinni mieć dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Możliwość udziału w atrakcyjnych zajęciach jest niewątpliwie krokiem naprzód w stronę dobrostanu społeczeństwa. Wierzymy, że wsparcie i aktywizacja grup szczególnie tego potrzebujących to dziś jedno z kluczowych wyzwań społecznych, dlatego w trosce o lepszą przyszłość, jesteśmy gotowi je podjąć.

 

 

ZADANIA FUNDACJI

 • Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia – zachęcanie dzieci, młodzieży, oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów do regularnej aktywności ruchowej.
 • Promocja aktywności ruchowej jako szansy na szczęśliwe, zdrowe i długie życie.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych u dzieci i młodzieży.
 • Nauczanie prawidłowych postaw wobec innych dzieci poprzez zdrową rywalizację.
 • Pokazywanie, jak ważną rolę w naszym życiu pełni aktywność fizyczna poprzez działania eksperckie i edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców.
 • Wspieranie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

 

NASZE PROGRAMY

 

PROGRAM "Aktywne Szkoły MultiSport"

To projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat. Jest odpowiedzią na zły stan kondycji psychofizycznej najmłodszych oraz na ograniczony dostęp do szkolnej infrastruktury sportowej.
„Aktywne Szkoły MultiSport” to projekt, który został uruchomiony w 2017 roku przez Benefit Systems. Celem tej inicjatywy było stworzenie w szkołach podstawowych przestrzeni na codzienną aktywność, potrzebną dla zachowania zdrowia. Początkowo inicjatywa miała zasięg lokalny i realizowana była w województwie dolnośląskim i mazowieckim.
Od 2022 roku projekt koordynowany jest przez Fundację MultiSport powołaną przez Benefit Systems. Aktualnym miejscem realizacji programu są województwa mazowieckie i łódzkie. Docelowo chcemy, aby dziania pomocowe naszej fundacji objęły całą Polskę.
W ramach działania programu, wykwalifikowani trenerzy oraz instruktorzy prowadzą nowoczesne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach fitness oraz na wydarzeniach organizowanych w ramach projektu.
 


KAMPANIA SPOŁECZNA "Pełni Sportu"


Ideą kampanii „Pełni Sportu” jest popularyzacja sportu i aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest integracja oraz wsparcie w realizacji lepszej jakości życia. Przy współpracy ze sportowcami z niepełnosprawnościami, mobilizujemy i pokazujemy drogę do możliwości, które są dostępne dla każdego.
Zapewniamy kontakt z klubami sportowymi, sportowcami i trenerami w celu pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Komunikujemy osoby potrzebujące aktywności oraz ich rodziny z doświadczonymi osobami i instytucjami działającymi w obszarze sportu i rekreacji.

W ramach organizowanych wydarzeń, promowane są działania budujące świadomość wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i dobrostan oraz przełamujące istniejące stereotypy. Wspieramy rozwój kondycji psychofizycznej z uwzględnieniem możliwości wszystkich uczestników, poprzez odpowiednio przygotowane gry i zabawy sportowe, nadzorowane przez ekspertów.

Ruch sprzyja integracji ciała i umysłu, sprzyja lepszej nauce i otwartości na nowe doświadczenia. Wierzymy i udowadniamy, że zarówno sport, jak i inne obszary życia społecznego, są dostępne dla każdego.

 

 

PROGRAM "Zajęcia MultiSportowe Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ"


Projekt skierowany jest do dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz uczniów szkół podstawowych klas I-VI. Celem projektu jest profilaktyka i korekta wad postawy oraz zachęcanie uczniów do regularnej aktywności fizycznej.
Program przeciwdziała chronicznym zachowaniom sedenteryjnym (czyli czynnościom, które wykonujemy siedząc lub leżąc), redukując ich negatywny wpływ na kształtowanie się niezdrowych postaw ciała wśród dzieci.
Zajęcia zawierają elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i dostosowane są do wieku oraz możliwości psychoruchowych dzieci. Prowadzą je wykwalifikowani trenerzy, instruktorzy oraz fizjoterapeuci. Zajęcia są zróżnicowane, oparte na elementach akrobatyki, tańca, tenisa, gier zespołowych oraz sportów walki, z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 

 

 

Nasze działania możesz śledzić:

Na Facebooku

Na Instagramie

Na LinkedIn