HISTORIA FIRMY

Powstanie Spółki
2000-2003

Powstanie Spółki


W pierwszych latach działalności Spółka oferuje przede wszystkim świadczenia dla pracowników z zakresu usług finansowych.

W ofercie posiada również świadczenia motywacyjne z zakresu sportu i rekreacji, jednak początkowo jest to jedynie niewielki dodatek do głównego produktu.

Wprowadzenie na rynek Programu MultiSport
2003-2006

Wprowadzenie na rynek Programu MultiSport


Spółka rozpoczyna działania skoncentrowane na rozwoju nowatorskiego produktu – Programu MultiSport.

Program oferujący nielimitowany dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych jest niekonwencjonalną i oryginalną koncepcją zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. W 2004 roku kartę MultiSport honoruje kilka klubów w Warszawie.

Dynamiczny rozwój
2006-2011

Dynamiczny rozwój


Oferta Spółki poszerza się o kolejne rodzaje świadczeń dla pracowników – Programy MultiKafeteria oraz MultiBilet.

Benefit Systems wprowadza na rynek Program MultiKafeteria pozwalający na swobodny dobór produktów i usług w obrębie wyznaczonej przez pracodawcę kwoty. Kilka lat później Spółka rozszerza ofertę o świadczenia z zakresu kultury i rozrywki, dodając program kinowy MultiBilet.

Wejście na giełdę i poszerzenie oferty
2011-2013

Wejście na giełdę i poszerzenie oferty


Spółka debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych i wprowadza nowy produkt – Benefit Lunch.

W 2011 roku Benefit Systems debiutuje na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W 2013 roku portfolio produktów Spółki powiększa się o Benefit Lunch – żywieniową kartę abonamentową, obejmującą zasięgiem restauracje i lokale gastronomiczne na terenie całego kraju.

Przyłącznie spółki MyBenefit
2013

Przyłącznie spółki MyBenefit


Do Grupy Kapitałowej Benefit Systems przyłącza się Spółka MyBenefit, oferująca zintegrowany system do zarządzania wszystkimi benefitami w firmie.

Dla pracodawcy MyBenefit to przede wszystkim uproszczona administracja, bezobsługowy system online z gotowymi raportami, oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów logistyki – dystrybucja świadczeń odbywa się online. Pracownicy mają łatwy dostęp do systemu z każdego miejsca, a świadczenia są dostępne zaraz po ich zakupie.

Dalszy wzrost
2013-2016

Dalszy wzrost


Przekroczona zostaje symboliczna liczba pół miliona kart sportowych. Dynamicznie rozwija się oferta Grupy na rynkach zagranicznych.

W 2015 sprzedaż kart sportowych osiąga poziom ponad 613 tysięcy Użytkowników – jest to wyraźny sygnał, że Grupa oferuje produkt atrakcyjny i dopasowany do potrzeb osób zainteresowanych aktywnym trybem życia. Partnerzy inwestycyjni prowadzą 66 obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym 19 nowych, uruchomionych w omawianym okresie. Z platform kafeteryjnych MyBenefit oraz MultiKafeteria korzysta w 2015 roku prawie 180 tys. Użytkowników.

Grupa realizuje również działania związane z rozwojem oferty kart sportowych na rynkach zagranicznych – słowackim, bułgarskim i czeskim. W Czechach na koniec roku aktywnych jest ponad 24 tysiące kart sportowych.

Grupa kontynuuje rozwój platform oraz oferty w strategicznych kategoriach: sport, kultura, rozrywka oraz turystyka.

Benefit Systems aktywizuje coraz więcej osób w Polsce.
2017

Benefit Systems aktywizuje coraz więcej osób w Polsce.


Łączna liczba kart MultiSport przekracza 900 tysięcy sztuk, w tym ponad 100 tys. na rynkach zagranicznych.

Benefit Systems dołącza do grona Najlepszych Pracodawców 2017 według AON Hewitt. W tym prestiżowym badaniu spółka zostaje doceniona m.in. za indywidualne plany rozwoju, opiekę zdrowotna, wsparcie finansowe w edukacji i wolontariat pracowniczy.

Rośnie liczba kart MultiSport na rynkach zagranicznych.
2018

Rośnie liczba kart MultiSport na rynkach zagranicznych.


Benefit Systems skutecznie motywuje do aktywności – już ponad milion osób w kraju i za granicą ćwiczy z kartą MultiSport, a jak wynika z danych Benefit Systems, co druga osoba, która otrzymała od pracodawcy kartę MultiSport, nie korzystała wcześniej z oferty obiektów sportowych.

Spółka uruchamia autorski program wellbeingowy Zdrowie na Etacie dla firm będących klientami Programu MultiSport. Celem programu jest edukacja pracowników w zakresie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz ergonomii pracy biurowej w kontekście aktywności fizycznej.

Benefit Systems dołącza do międzynarodowej społeczności B Corp jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej i w tym czasie jedyna firma z polskim rodowodem. Firmy z certyfikatem Benefit Corporations są określane mianem najlepszych dla świata, a ich model biznesowy opiera się przede wszystkim na strategii zrównoważonego rozwoju, która wspiera m.in. ochronę środowiska, edukację publiczną i partnerski model współpracy z interesariuszami.

W 2018 swoją premierę ma również pierwsze w Polsce kompleksowe badanie aktywności fizycznej i sportowej Polaków – MultiSport Index, długofalowy projekt badający aktywność fizyczną mieszkańców Polski w wielu kontekstach. Badanie stanowi diagnozę sportowych zachowań polskiego społeczeństwa, wzbogaconą o jego szczegółową segmentację.

Program MultiSport zaktywizował już milion osób w Polsce.
2019

Program MultiSport zaktywizował już milion osób w Polsce.


Na koniec 2019 roku liczba użytkowników platform kafeteryjnych MyBenefit oraz MultiKafeteria wyniosła 463tys. użytkowników, a tym samym w okresie rok do roku wzrosła o 82 tys. kont.

Benefit Systems otrzymuje nagrodę w kategorii Motywacja w IX edycji Konkursu "Pracodawca Godny Zaufania". Spółka zostaje doceniona m.in. za szeroki pakiet programów motywacyjnych skierowanych do pracowników z zakresu sportu, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, dofinansowania do studiów podyplomowych, bezpłatnych kursów językowych oraz szkoleń zawodowych.

1,5 mln użytkowników programu MultiSport
2020

1,5 mln użytkowników programu MultiSport


Z Programu MultiSport korzysta już blisko 1,5 mln pracowników w Polsce i na rynkach zagranicznych. Karty sportowe oferowane w ramach świadczeń pozapłacowych stanowią istotny element przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i wsparcia Polaków w zdrowym i aktywnym życiu.

W marcu 2020 r. spółka znacząco poszerza ofertę online Programu MultiSport, by zapewnić Użytkownikom dostęp zarówno do różnorodnych zajęć sportowych online, jak również do rozwiązań wspierających rozrywkę, rozwój osobisty i ergonomię pracy podczas home office.