O Benefit Systems International

Rynki zagraniczne

Jesteśmy obecni na czterech rynkach zagranicznych: bułgarskim, chorwackim, czeskim i słowackim.

Użytkownicy

Obsługujemy już ponad 265 100 kart i ich liczba stale rośnie.

Klienci

7739 firm oferuje nasze karty swoim pracownikom.

Partnerzy

Współpracuje z nami ponad 3300 Partnerów.

Multisport za granicą

Bułgaria

Bułgaria

Chorwacja

Chorwacja

Czechy

Czechy

Słowacja

Słowacja

Turcja

Turcja

Kontakt

Benefit Systems International S.A.

ul. Młynarska 8/12
01-194 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000994323 NIP: 525-260-58-05, REGON: 360605632

Segment Zagranica

bsi@bsinternational.plbsi@bsinternational.pl

Wsparcie aplikacji mobilnej i usuwanie konta aplikacji

bsi@bsinternational.plmobilesupport@bsinternational.pl